شرايط الزامي ثبت نام:

 1. وجود سهميه در شهر متقاضي. (متقاضي بايد قبل از ثبت نام با مراجعه به قسمت شهرهاي محدوده فراخوان از وجود سهميه در آن شهر مطمئن شود لذا در شهرهايي که سهميه وجود ندارد از ثبت نام خودداري گردد)
مهم: در شهرهايي که نمايندگي رسمي فروش بليت قطار وجود ندارد و يا تنها يک نمايندگي رسمي وجود دارد متقاضي مي تواند ثبت نام نمايد.
 2. واقع شدن دفتر نمايندگي در طبقه همكف خيابان اصلي به متراژ حداقل 40 متر مربع.
 مهم: مجوز نمايندگي فقط براي آژانس هايي كه داراي تمامي شرايط باشند صادر مي شود و به دفاتر پليس +۱۰ و پيشخوان دولت، مجوز نمايندگي تعلق نمي گيرد.
 3. در زمان ارائه درخواست و ثبت نام در فراخوان اخذ مجوز نمايندگي داشتن حداقل يك سال سابقه فعاليت با مجوز بند «الف» الزامي مي باشد. مهم: اولويت واگذاري با دارندگان مجوز بند «الف» بوده و در شهرهايي كه بند «الف» وجود ندارد و يا شرايط لازم را ندارند با تشخيص كميسيون، دارندگان مجوز بند «ب« ويا بند «پ« نيزدر اولويت قرار مي گيرند.

( لطفا قبل از پرداخت وجه، شرايط اعلامي را به دقت مطالعه نمائيد در غير اينصورت وجهي مسترد نمي گردد.)

شرايط محل دفتر:

متقاضي بايد مكاني را با شرايط زير جهت انجام فعاليت خود به كميسيون معرفي نمايد.
 1. حداقل مساحت دفتر مي بايست چهل (۴۰) متر مربع بوده و فضاي انتظار آن (در شهرهاي بزرگ) كمتر از ۲۰ متر مربع نباشد.
 2. ارائه مدرك معتبر رسمي (محضري) مبني بر تصرف مالكانه يا استيجاري محل دفتر.
 3. دارا بودن امكانات مناسب.
 4. واقع شدن دفتر نمايندگي در طبقه همكف خيابان اصلي.
تبصره(1): طبقه اول ساختمان به شرط داشتن آسانسور و مالکیت (ملک بنام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیریه دارای سهام بیش از 50 درصد باشد) و یا اجاره نامه رسمی 3 ساله ، فضای انتظار به مساحت حداقل 30 متر مربع و تابلوی مناسب روی نمای ساختمان بلامانع می باشد. در هر حال اولویت صدور مجوز با متقاضیان مستقر در طبقه همکف میباشد.
تبصره(2): درخصوص متقاضياني كه محل آنها در پايانه هاي مسافربري، مراكز تجاري بزرگ و پاساژها، و مراكز آموزشي و شهرك ها قرار دارند بر اساس نظر كميسيون عمل خواهد شد.
 
صلاحيت هاي عمومي و مديريتي جهت اخذ نمايندگي:

 1. داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
 2. متدين به يكي از اديان رسمي شناخته شده در قانون اساسي.
 3. داشتن حداقل بيست و پنج (۲۵) سال سن.
 4. داشتن مدرك تحصيلي (ديپلم با حداقل۷ سال، فوق ديپلم با حداقل ۵ سال و ليسانس با حداقل ۴ سال) سابقه كار مرتبط و صلاحيت شغلي.
 5. عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم سوء پيشينه كيفري و مشهور نبودن به فساد اخلاقي و داشتن اهليت قانوني.
 6. داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت از آن براي متقاضيان مرد.
 7. نداشتن اشتغال ديگر كه مانع فعاليت مورد نظر باشد.
 8. گذراندن دوره‌هاي آموزشي مرتبط (براي مديرعامل (شخص حقوقي يا شخص حقيقي).
 9. در زمان ارائه درخواست نمايندگي دارا بودن حداقل يك سال سابقه فعاليت با مجوز بند «الف» (حسب مورد بند«ب» يا «پ» .) الزامي است.
 (شاغلين مشاغل مرتبط در راه آهن با تشخيص كميسيون از يكسال سابقه معاف مي باشند).
 10. در شهرهايي كه با تشخيص كميسيون، نياز به صدور مجوز نمايندگي باشد و متقاضي داراي مجوز بند «الف» نباشد با نظر كميسيون، به متقاضيان داراي مجوز بند «ب» و در صورت نبود متقاضي بند مذكور به متقاضي داراي مجوز بند «پ» ماده يك آئين نامه فوق كه شرايط لازم را دارا مي باشند نيز مجوز نمايندگي اعطاء خواهد شد.

شرايط ترجيحي (در صورت نياز به الويت بندي متقاضيان):

در صورتيكه متقاضيان مجوز نمايندگي براي يك شهر بيشتر از تعداد سهميه باشد، در اين صورت اولويت مجوز نمايندگي براساس امتيازات زير و به تشخيص كميسيون تعيين خواهد شد.
 1. سوابق مستند حرفه‌اي مديرعامل (شخص حقوقي) يا شخص حقيقي ( حداكثر۵ امتياز)
 2. دارا بودن مجوز بند «الف» يا بند «ب» آئين‌نامه نظارت هر يكسال سابقه كامل يك امتياز (بند «الف» حداكثر ۱۰ امتياز- بند «ب»حداكثر ۵ امتياز)
 3. مالكيت ملك و يا سرقفلي محل نمايندگي ( ملك بنام مديرعامل و يا يكي از اعضاي هيئت مديره داراي سهام بيش از پنجاه درصد (۵۰٪) باشد) (۱۰ امتياز)
 4. متقاضي از جانبازان بيش از بيست و پنج (۲۵٪) درصد و يا آزادگان و رزمندگان با حضور داوطلبانه حداقل دو (۲) سال در جبهه‌هاي جنگ تحميلي باشد (۵ امتياز)
 5. متقاضي از خانواده محترم شهدا و يا مفقودين جنگ تحميلي باشد (۵ امتياز)
 6. وسعت آژانس، كانتربندي و دكوراسيون (۱۰ امتياز)
 7. امكانات، موقعيت جغرافيايي محل و اماكن همجوار دفتر (۱۰ امتياز)
 9. بازنشستگان راه‌آهن ج.ا.ا (۵ امتياز)

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در فراخوان:

 
1. ثبت نام در فراخوان از طريق سايت راه آهن و دريافت كد رهگيري.
 2. اصل و تصوير شناسنامه، كارت ملي و مدرك تحصيلي مدير عامل (شخص حقوقي) يا شخص حقيقي.
 3. اصل و تصوير مجوز بند (الف) حسب مورد بند (ب) يا (پ).
 4. يک قطعه عكس رنگي ۴*۳ مديرعامل واحد متقاضي.
 5. اصل وتصوير آگهي تاسيس شركت به همراه آخرين تغييرات (شخص حقوقي).
 6. اصل و تصوير اجاره نامه معتبر رسمي محضري محل يا سند مالكيت يا سرقفلي دفتر (داراي مساحت و نوع كاربري).
 7. اصل فيش واريزي به مبلغ 2000000ريال به شماره حساب 4001064004005747 نزد بانک مرکزي بنام تمرکز وجوه در آمد راه آهن قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي بابت هزينه هاي صدور مجوز نمايندگي.


( لطفا قبل از پرداخت وجه، شرايط اعلامي را به دقت مطالعه نمائيد در غير اينصورت وجهي مسترد نمي گردد.)